Dotacje

FE rgb 1

Dotacja RPO WL 2014-2020

Miło nam poinformować , że

1) dnia 24.04.2017 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Zakład Stolarski ART-RAM Edward Kudyba podpisał umowę o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr RPLU.03.07.00-06-0403/16 zgłoszonego w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

TYTUŁ PROJEKTU:

Uruchomienie wytwarzania nowego produktu – krosna malarskiego do nowego typu podobrazia i naciągu płótna malarskiego oraz wdrożenie innowacyjnej technologii jego produkcji w Zakładzie Stolarskim „ART-RAM” Edward Kudyba.

Realizacja projektu polega na zakupie nowych - maszyn i urządzeń oraz budowa hali magazynowej potrzebnych do uruchomienia produkcji nowego typu krosna malarskiego.

Całkowita wartość projektu : 2458765,81 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR : 1293200,34 PLN